Aktuality

Deväť schválených projektov z OP II

Blog

Deväť schválených projektov z OP II

Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválil na svojom 12. zasadnutí ďalších deväť projektov informatizácie spoločnosti, vďaka ktorým sa majú s pomocou elektronických nástrojov zjednodušiť mnohé procesy vo verejnej správe.

21.06.2019

Zobraziť článok
Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Blog

Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grant na podporu pomoci znevýhodneným. Od roku 2019 bol zavedený úplne nový koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii s témou Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov.

17.06.2019

Zobraziť článok
Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Blog

Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku uverejnila na svojej webovej stránke výzvy na získanie kreatívnych voucherov, ktoré môžu byť využité na architektúru, dizajn, reklamu a marketing a IKT – počítačové programovanie.

10.06.2019

Zobraziť článok
Šanca uplatniť sa pre kreatívne startupy

Blog

Šanca uplatniť sa pre kreatívne startupy

WORTH Partnership Project, ktorý je financovaný z Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) uverejnil na svojej webovej stránke výzvu na podporu dizajnérov.

03.06.2019

Zobraziť článok
Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

Blog

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

V rámci programu Kreatívna Európa bola zverejnená nová výzva na prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií (ďalej len „výzva“).

30.05.2019

Zobraziť článok
Grantové programy Nadácie EPH

Blog

Grantové programy Nadácie EPH

Nadácia EPH prostredníctvom svojich grantových programov, ktoré majú presne stanovené podmienky a proces hodnotenia, podporuje aktivity z rôznych oblastí. Aktuálne je žiadosti možné predkladať v troch oblastiach, a síce Vzdelávanie a inovácie, Zdravie a šport a Znevýhodnené skupiny.

23.04.2019

Zobraziť článok