Aktuality

Budúcnosť eurofondov po roku 2020

22.08.2017

Viac ako polovicu verejných investícií v krajine predstavujú práve eurofondy. V aktuálne prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 bolo na podporu menej rozvinutých regiónov vyčlenených z európskych štrukturálnych a investičných fondov približne 15 miliárd eur.

Cieľom tejto finančnej injekcie je dostať Slovenskú republiku na úroveň viac rozvinutých regiónov, vyriešiť dlhodobú nezamestnanosť, kvalitu vzdelávania či podporiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.

S ich poskytovaním členským štátom uvažuje Európska únia aj po roku 2020, pričom dôraz sa bude klásť na ich efektívnosť. Dôvodom na zvýšenú efektívnosť je tak odchod jedného z kľúčových členov, ako aj potreba financovania viacerých oblastí ako doteraz.

Momentálne prebiehajú diskusie týkajúce sa nastavenia kohéznej politiky po roku 2020. Financovanie projektov by malo ostať zachované, pričom namiesto grantov sa vo väčšej miere budú podporovať návratné formy pomoci. Ide tak najmä o zvýhodnené úvery, garančné schémy alebo ich kombinácie.

 

Zdroje:

https://innonews.blog/2017/08/10/eurofondy-ma-slovensko-cerpat-aj-po-roku-2020-cakaju-nas-nove-pravidla/

https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/437712-eurofondy-ma-slovensko-cerpat-aj-po-roku-2020/