Aktuality

Český Supervizor.cz má cenu Európskej komisie

26.04.2017

S&R Awards Contest je ocenenie, ktoré dáva Európska komisia IT riešeniam vo verejnom sektore. Cena má poukázať na benefity zdieľania informácií, skúseností a znovu-využívania dostupných IT riešení vo verejnej správe.

V roku 2017 sa medzi ocenenými objavili aj naši susedia s webom supervizor.cz, ktorý vizualizuje a filtruje faktúry vybraných orgánov štátnej správy. Začalo s tým Ministerstvo financií Českej republiky a v súčasnosti Supervizora používa už 6 českých ministerstiev. Občania tak majú prehľad o najväčších výdavkoch jednotlivých orgánov.

Supervizor načítava dáta z rôznych katalógov open dát vrátane podrobností o dodávateľovi, množstve, opisu výdavkov a kategorizácie v rozpočte. Ostatné orgány štátnej správy sa môžu do riešenia samostatne zapojiť a zviditeľniť svoje výdavky. Pre občanov aj neziskové organizácie je potom jednoduchšie sledovať a rozumieť výdavkom štátneho sektora. Ktorýkoľvek štát môže toto open-source riešenie využiť na zdokumentovanie vlastných výdavkov.

Cieľom Ministerstva financií bolo rozšíriť možnosti akými sa občania dostávajú k verejným dátam a informáciám. Pritom postupovali podľa premisy, že je možné informácie zverejniť na nástenke, na chodbe ministerstva alebo ich poskytovať len na vyžiadanie. Takisto je možné publikovať informácie ako scany v rámci internetových stránok, prípadne publikovať dáta napríklad v .xls formáte.

Ako najlepšia možnosť sa zdala publikácia open-dát v katalógu bez obmedzení. Tento spôsob zverejňovania informácií však znamená v mnohých prípadoch obmedzenia, pretože si to vyžaduje určité znalosti IT, aby sa užívateľ dostal ku konkrétnym informáciám.

Vďaka oceneniam Európskej komisie S&R Awards Contest získali národné inštitúcie Európskej únie až 100 000 EUR. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa konalo 29. marca v Lisabone. Ak sa chcete dozvedieť viac aj o iných prezentovaných riešeniach, výstupenia všetkých speakerov nájdete na tejto webovej adrese: https://joinup.ec.europa.eu/node/158326

Zdroje/viac informácií:

https://joinup.ec.europa.eu/community/srs/og_page/sharing-and-reuse-awards-contest#Cross%20border%20category

https://joinup.ec.europa.eu/node/158326

https://joinup.ec.europa.eu/node/157639

http://data.mfcr.cz/supervizor/?profil=mfcr&dataset=