Aktuality

Nové grantové výzvy rozvojovej spolupráce

12.02.2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 5.2.2019 na svojej webovej stránke deväť nových grantových výziev.

Ich predmetom je:

  • podpora krajín východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko);
  • podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne;
  • podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike;
  • podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike;
  • podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda);
  • podpora rozvojových intervencií v Afganistane;
  • projekty humanitárnej pomoci v Sýrii, Iraku, Jordánsku, Libanone a Južnom Sudáne;
  • poskytnutie humanitárnej pomoci na Ukrajine;
  • vysielanie dobrovoľníkov a expertov – dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

Zdroje:

https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy/grantove-vyzvy-2019