Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 4 časť - Integrovaný regionálny operačný program

17.11.2016

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Integrovanom regionálnom operačnom programe.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) podporí bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch a ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Očakávaným výsledkom programu má byť zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach.

V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia obytných budov – zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov. Zároveň  sa bude investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia  prívodov vody, budovania verejných kanalizácií a čistení odpadových vôd). IROP podporí zelenú infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, živých plotov, zelených parkov, izolačnej zelene, zelených striech, zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu.

IROP podporí aj oblasť sociálnej  a zdravotnej infraštruktúry. V rámci sociálnej oblasti sa bude investovať do zariadení sociálnych služieb, do predškolských a školských zariadení. V rámci zdravotnej infraštruktúry budú investície nasmerované do terénnych a ambulantných sociálnych služieb, modernizácií nemocníc a vybudovania centier zdravotnej starostlivosti. V nezanedbateľnom rade bude IROP mobilizovať kreatívny potenciál v regiónoch.

Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.