Aktuality

Úspešne sme zvládli ďalší recertifikačný audit

14.11.2017

Úspešne sme absolvovali recertifikačný audit, výsledkom ktorého je vydanie nových certifikátov systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016 a systému manažérstva environmentu podľa normy STN EN ISO 14001: 2016 pre našu spoločnosť.

Octigon dbá na úroveň poskytovaných služieb a ich kvalitu. To vyžaduje zavedenie riadenia spoločnosti, ktoré aktívne reaguje na zmeny na trhu a dokáže sa prispôsobiť neustále sa meniacim požiadavkám klientov.

Súčasné dynamicky sa rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie vyžaduje od spoločností, aby boli dlhodobo konkurencieschopné v porovnaní s národnými i medzinárodnými hráčmi na trhu. Rozhodujúcim faktorom v tomto snažení sa v internom prostredí spoločnosti je systém a kvalita riadenia. Ten si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia a zmeny v prístupoch. Základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti a kvalitu služieb.

Audit prebiehal pozorovaním činností v praxi, rozhovormi s naším tímom a skúmaním dokumentov a záznamov manažérskych systémov. Audítori ocenili najmä snahu zapájať sa do zahraničných súťaží, rôzne formy znižovania záťaže na životné prostredie a prípravu nového nástroja na projektové riadenie.

Naše vynovené certifikáty, ktoré si môžete pozrieť a stiahnuť v sekcii „O nás - Riadenie kvality“, zaručujú, že spolupráca s nami je kvalitnou a dobrou voľbou.