Aktuality

Znižovanie spotreby energie v MSP

05.02.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra je partnerom projektu START2ACT financovaného z rámcového programu pre výskum a inovácie EÚ HORIZON 2020, ktorého cieľom je pomáhať mladým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie na pracovisku s využitím jednoduchých a efektívnych opatrení.

Aktuálne je na webe projektu pre podnikateľov k dispozícii bezplatný e-learningový kurz vychádzajúci z reálnych situácií, ktorý má byť inšpiráciou pre úsporu energie MSP prostredníctvom identifikovania príležitostí a voľby vhodného riešenia.

Okrem predmetného kurzu ponúka projekt podnikateľom aj interaktívnu vedomostnú platformu s radami a odporúčaniami.

 

Zdroj:

https://www.siea.sk/aktuality_inovacie/c-16915/e-learning-projektu-start2act-pomaha-malym-podnikom-a-startupom-znizovat-spotrebu-energie-bez-velkych-investicii/