Aktuality

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 28.8.2018 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“). Výzva bude uzavretá 23. novembra 2018.

05.09.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“).

03.09.2018

Zobraziť článok
Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Novinky

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík (ďalej len „výzva“).

30.08.2018

Zobraziť článok
Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Novinky

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 dve výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Hlavným rozdielom pre tieto výzvy je oprávnené územie, v rámci ktorého budú projekty podporené.

27.08.2018

Zobraziť článok
Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu-II etapa

Novinky

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu-II etapa

Dňa 17.08.2018 vyhlásila Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (ďalej len „výzva“).

24.08.2018

Zobraziť článok
Podpora dlhodobého strategického výskumu

Novinky

Podpora dlhodobého strategického výskumu

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu pre všetky domény stratégie RIS3. K ich uzavretiu dôjde 14.12.2018.

22.08.2018

Zobraziť článok