Aktuality

Dobudovanie sústavy NATURA 2000

11.02.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na podporu dobudovania sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci) (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                     30 000 000 Eur;
  • min. príspevok:          nie je stanovený;
  • max. príspevok:          12 000 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:         31.3.2019;
  • termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:         30.6.2019;
  • termín uzavretia n. hodnotiaceho kola:         o 3 mesiace.

Oprávnení žiadatelia:

  • štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Oprávnené aktivity:

  • dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení:

  • schválených dokumentov starostlivosti a/alebo
  • ďalšej dokumentácie.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.