Aktuality

Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

25.11.2016

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 22.11.2016 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu vzniku nových a konkurencieschopných MSP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Základným rozdielom je, že prvá výzva je zameraná na nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a druhá na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

Ide o výzvy otvorené, pričom schvaľovanie žiadostí o NFP bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre obe výzvy sú stanovené nasledovne:

•          Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 15.02.2017

•          Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 28.04.2017

 

Čo sa týka prvej výzvy, celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na prvú výzvu (zdroje EÚ) je 30 000 000 EUR a oprávnenými žiadateľmi sú subjekty, ktoré podnikajú kratšie ako 36 mesiacov.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu stanoví „Začatie a rozvoj podnikania MSP“ a jej realizáciou musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh, alebo ku realizácii inovácie produkčného procesu.

 

Na druhú výzvu bolo vyčlenených 40 000 000 EUR a oprávnenými žiadateľmi sú subjekty, ktoré podnikajú minimálne 36 mesiacov.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu stanoví „Rozvoj existujúceho MSP“ a jej realizáciou musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh, alebo ku realizácii inovácie produkčného procesu.

 

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe TU.