Aktuality

Octigon na konferencii Digital Assembly 2016

11.10.2016

Náš tím poskytol odborné poradenstvo a konzultačné služby v oblasti politiky informačnej spoločnosti a jednotného digitálneho trhu na najväčšej európskej konferencii k jednotnému digitálnemu trhu Digital Assembly.

Cieľom konferencie bola prezentácia a diskusia hlavných tém, rozvojových stratégií, regulačného rámca a implementačných opatrení v rámci politiky digitálnej spoločnosti a jednotného digitálneho trhu. Konferencia bola rozdelená na dva dni, pričom v prvý deň sa uskutočnili prípravné workshopy a v druhý, hlavný deň konferencie, odzneli jednotlivé príhovory, prezentácie inšpiratívnych projektov a ich výsledkov a boli prezentované hlavné línie a ciele rozvoja jednotného digitálneho trhu v rámci EÚ, ktoré budú postupne zapracované aj do európskej legislatívy.

Octigon sa počas prvého dňa konferencie zúčastnil všetkých šiestich workshopov a spolupracoval pri tvorbe ich zhrnutí, ktoré tvorili podklad pre mediá a vystúpenia predstaviteľov Slovenskej republiky počas druhého dňa konferencie. 

Náš tím v zložení Milan Šutjak, Ivana Hacajová, Gabriela Dikošová, Zuzana Olšová, Karol Stračár a Octavia McKenzie spracoval návrhy príhovorov pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, podklady pre tlačovú konferenciu, brífingy a bilaterálne stretnutia predstaviteľov Slovenskej republiky.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini vo svojom príhovore uviedol:  „Budeme sa snažiť dostať pripojenie na internet do slovenských miest a obcí tak, aby sa mohli obyvatelia pripájať na wifi bez ohľadu na to, z akej sociálnej vrstvy pochádzajú alebo kde žijú. Preto vítam iniciatívu Wifi for Europe, ktorú predstavila Európska komisia a verím, že Slovensko by mohlo byť v tomto projekte lídrom.“

Z Digital Assembly 2016 sme si zobrali mnoho inšpirácií. V budúcnosti môžeme očakávať, že sa do zoznamu slobôd občanov Európskej únie pridá okrem voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu aj voľný pohyb dát. Octigon je pripravený podieľať sa na návrhoch a realizácii potrebných opatrení na ďalšiu reformu IT oblasti na Slovensku tak, aby sa Slovensko pridalo k lídrom v tejto oblasti.

Aktivity počas konferencie Digital Assembly 2016 nám priniesli neoceniteľný vhľad do problematiky jednotného digitálneho trhu, ktorý pretavíme do práce pre našich klientov v nasledujúcom období.

Viac informácií o samotnej konferencii a jej výstupoch nájdete tu.