Aktuality

Podpora projektov rozvojovej spolupráce

16.04.2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2019, ktorej cieľom je podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

Uzatvorenie výzvy:

  • 7. mája 2019

Alokácia:

  • 500 000 EUR

Výška príspevku:

  • vo fáze príprava:        max. 10 000 EUR;
  • vo fáze realizácia:      max. 200 000 EUR.

Oprávnení žiadatelia:

  • nový a začínajúci podnik– podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká kratšie ako 3 roky (vrátane start-up a spin-off podnikov);
  • existujúci podnik- podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká minimálne 3 roky.

Zdroj:

https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2019/ppp-podpora-novych