Aktuality

Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

10.10.2018

Dňa 8. októbra 2018 vyhlásila Výskumná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020. V rámci tejto výzvy sa uplatňuje dvojkolový spôsob výberu a hodnotenia projektov, pričom za prvé kolo v rámci tejto výzvy je považované už realizované hodnotenie projektu/projektov v rámci programu Horizont 2020.

Alokácia zo zdrojov EU:

 • 10 000 000 EUR

Hodnotenie:

 1. uzavretie prvého hodnotiaceho kola:            16. november 2018;
 2. uzavretie druhého hodnotiaceho kola:          30. november 2018;
 3. uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola:          do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Oprávnení žiadatelia:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj,

a boli podporení v nasledovných častiach programu H2020: Excelentná veda (s výnimkou grantov Európskej výskumnej rady a Marie Skłodowska-Curie), Vedúce postavenie priemyslu (s výnimkou prístupu k rizikovému financovaniu a inovácií v MSP), Spoločenské výzvy, Európsky inovačný a technologický inštitút, EURATOM a Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU).

Oprávnené aktivity:

Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:

 • nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
 • priemyselný výskum (platí pre podnikateľský sektor ako aj výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
 • experimentálny vývoj (platí pre podnikateľský sektor ako aj výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.