Aktuality

Podpora životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu v BSK

28.11.2018

V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 boli v novembri schválené výzvy na poskytnutie dotácií, ktoré sú zamerané na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu (ďalej len „výzvy“).

Podpora životného prostredia a rozvoja vidieka

 • termín predkladania žiadostí je do 31.1.2019;
 • oprávnené subjekty: obce Bratislavského kraja, samostatne hospodáriaci roľníci a občianske združenia;
 • maximálna výška dotácie je 12 000 EUR.

Podpora systematického rozvoja športových aktivít na území BSK

 • termín predkladania žiadostí je do 18.1.2019;
 • oprávnené subjekty: krajské športové zväzy a oblastné športové zväzy;
 • maximálna výška dotácie je 8 000 EUR.

Podpora športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK

 • termín predkladania žiadostí je do 18.1.2019;
 • oprávnené subjekty: obec, mesto, mestská časť na území BSK, organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK (napr. rozpočtová organizácia, príspevková organizácia), právnická osoba so sídlom na území BSK zapísaná v Registri právnických osôb v športe, právnická osoba so sídlom na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.);
 • maximálna výška dotácie: 3 000 EUR/8 000 EUR.

Podpora kultúry

 • termín predkladania žiadostí je do 19.12.2018;
 • oprávnené subjekty: obec, mesto, mestská časť na území BSK organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK (napr. rozpočtová organizácia, príspevková organizácia), právnická osoba so sídlom na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.), ktorej zriaďovateľom nie je BSK, fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK;
 • maximálna výška dotácie: 8 000 EUR.

 

Viac o všetkých vyššie uvedených výzvach sa dozviete TU.