Aktuality

Stimuly pre výskum a vývoj

03.10.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo dňa 21. septembra 2018 Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona.

Žiadosti o stimuly je možné predkladať do 25. 10. 2018 do 24:00 hod. v elektronickej forme a v listinnej forme s doručením na uvedenú adresu najneskôr do dňa 26. 10. 2018 do 10:00 hod. Oprávneným žiadateľom je každá právnická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.

Čo sa týka výšky dotácie, ak sa projekt začne realizovať v roku 2018 a ukonči sa v roku 2021, maximálna dotácia na projekt je 1 334 000 EUR. Ak sa projekt začne realizovať v roku 2018 a ukonči sa v roku 2019, maximálna dotácia na projekt je 500 000 EUR.

Zmyslom poskytnutia stimulov v rámci oznámenia je najmä podpora rozvoja výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť v podnikateľskom sektore s možnosťou úzkeho previazania na akademický sektor kvalitatívne zvýšenie excelentnosti výskumu a vývoja, ktoré sú vnímané ako rozvoj najkvalitnejších výstupov systematickej kreatívnej práce s cieľom zvýšiť vedomosti a vytvoriť nové aplikácie.

Medzi podporované oblasti patrí:

  1. biomedicína a inteligentné technológie pre kvalitu života a zdravia;
  2. biotechnológie, pôdohospodárstvo a životné prostredie;
  3. industry 4.0;
  4. dopravné systémy;
  5. dátové hospodárstvo a bezpečnosť IKT.

 

Viac o tomto oznámení sa dozviete TU.