Aktuality

Verejné obstarávanie pre spoločnosť Pekná, s.r.o. - zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom - Filmová kamera s príslušenstvom

17.06.2017

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Filmová kamera s príslušenstvom

Súťažné podklady s prílohami si môžete stiahnuť tu.