Aktuality

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

27.04.2018

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola vyhlásená výzva s kódom SKHU/1801, ktorej cieľom je vytvorenie nových integrovaných turistických oblastí s vlastnými výrobkami a značkou (ďalej len „výzva“).

Na projekty financované v rámci tejto výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR. Termíny predkladania projektov boli stanovené na 4. mája 2018, 1. júna 2018, 29. júna 2018, 27. júla 2018, 24. augusta 2018 a každé ďalšie 4 týždne.

Oprávnené územie:

 • Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj;
 • Maďarská republika: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Budapest főváros, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Oprávnení žiadatelia:

 • vedúci partner - verejný orgán vo väčšinovom vlastníctve štátu, rozvojovej agentúry alebo regionálnej a miestnej organizácie cestovného ruchu;
 • projektový partner - malý a stredný podnik.

Oprávnené aktivity:

 • spolupráca a rozvoj miest kultúrneho dedičstva prostredníctvom kombinácie inštitúcií kultúrneho dedičstva a poskytovateľov služieb, zmiešané využívanie lokalít kultúrneho dedičstva (investície do uľahčovania finančnej údržbu týchto lokalít) a integrácia rôznych funkcií (diverzifikácia funkcií kultúrneho dedičstva miesta);
 • obnova menších oblastí kultúrneho dedičstva s cieľom rozvoja kreatívneho priemyslu a/alebo cestovného ruchu (napr. kreatívne priemyselné uzly používané rôznymi firmami, ako sú tvorcovia filmov, dizajnéri, eventové spoločnosti, remeselníci, reštaurácie, atď. agentúry cestovného ruchu, zapojenie miestnych výrobcov atď.) a ich prepojenie;
 • vytvorenie a prevádzka lesníckych škôl s cezhraničným dosahom; cezhraničná sieť outdoorových vzdelávacích lokalít (napr. na teambuilding), menšie investície do rekreačnej turistiky a menšie zábavné parky;
 • rozvoj cezhraničných turistických produktov a integrácia aktérov cestovného ruchu na tematické trasy; okrem toho spoločná cezhraničná mediálna spolupráca, nakrúcanie krátkych filmov a filmových snímok; a v širšom zmysle sa podporuje aj spolupráca cezhraničných destinácií a poskytovateľov služieb;
 • rozvoj menšieho cestovného ruchu zameraného na kvalitu poskytovaných služieb, v rámci miestnych environmentálnych alebo kultúrnych aktivít, pre malé a stredné podniky (inovácie produktov a služieb, uplatňovanie inovatívnych riešení a zavádzanie IKT, rozvoj turistiky s vysokou pridanou hodnotou na špecializovaných trhoch - kultúrny a ekologický cestovný ruch, gastronomická turistika, turistika, púť, geoturistika, extrémny cestovný ruch, wellness, zdravotná a kozmetická turistika, udalosť a obchodná turistika atď.);
 • spoločný rozvoj produktov cestovného ruchu šetrných k životnému prostrediu a ponuky a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistiku (napr. podpora budovania bezpečných a udržateľných cezhraničných vodných ciest malých plavidiel, nákladnú prepravu a infraštruktúru, ako sú prístupy a výstupy vodných tokov, parkovanie, nakladanie a vykladanie plavidiel, značenie trasy a nebezpečenstva na vodnom toku);
 • rozvoj cezhraničných služieb cestovného ruchu a podporných zariadení pre aktívny cestovný ruch (napr. bicykel, voda, turistické trasy);
 • plánovanie a budovanie bezpečných a trvalo udržateľných cezhraničných zdieľaných "zelených ciest" a infraštruktúry, infraštruktúry turistických chodníkov, ako sú parkoviská, toalety, sprchy, umývanie bicyklov, prístrešky atď.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.