Aktuality

Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Novinky

Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 13.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji.

21.04.2017

Zobraziť článok
Dve nové výzvy s cieľom podporiť medzinárodné teamingové výskumné centrá

Novinky

Dve nové výzvy s cieľom podporiť medzinárodné teamingové výskumné centrá

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 11.04.2017 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier s kódmi OPVaI-VADP2017/1.1.3-03 a OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03. Základným rozdielom je, že prvá výzva podporuje projekty mimo Bratislavského kraja a druhá výzva podporuje projekty v Bratislavskom kraji.

19.04.2017

Zobraziť článok

Novinky

Verejné obstarávanie pre spoločnosť Pekná, s.r.o._zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Rozšírenie portfólia služieb žiadateľa Pekná s.r.o. v oblasti kultúrneho priemyslu.

12.04.2017

Zobraziť článok
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

Novinky

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 31.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

05.04.2017

Zobraziť článok
Nová výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Novinky

Nová výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 14.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21, ktorej cieľom je podpora opatrení zameraných na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

16.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo

Novinky

Nová výzva v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo

V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo bola dňa 07.03.2017 vyhlásená výzva zameraná na podporu zavádzania nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie s kódom OPRH-PMaS-A3-2017-03.

14.03.2017

Zobraziť článok