Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 11 časť - Interreg V-A SK-PL

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 11 časť - Interreg V-A SK-PL

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-PL.

12 Január 2017

Zobraziť článok
Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

Novinky

Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 22.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva pre základné a výzva pre stredné odborné školy.

09 Január 2017

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy

Novinky

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 21.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

05 Január 2017

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 10 časť - Interreg V-A SK-HU

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 10 časť - Interreg V-A SK-HU

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-HU.

05 Január 2017

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 9 časť - Interreg V-A SK-CZ

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 9 časť - Interreg V-A SK-CZ

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-CZ.

22 December 2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Novinky

Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 13.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02, ktorej predmetom je zavedenie záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k NEET (not in employment, education or training), zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a účasti mladých ľudí na trhu práce.

21 December 2016

Zobraziť článok