Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Názov výzvy:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

22 500 000 EUR

Výška dotácie:

min. 100 000 EUR / max. 3 000 000 EUR

Intezita podpory:

60-100%

Spôsob financovania:

Refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Podnikateľský sektor, Akademický sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

27.12.2017

Dátum uzavretia

neurčené