Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Názov výzvy:

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód výzvy:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

17 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 50 000 EUR / max. 4 000 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

08.01.2018

Dátum uzavretia

neurčené