Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

Názov výzvy:

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

Kód výzvy:

Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

6 200 000 EUR

Výška dotácie:

min. 200 000 EUR / max. 3 000 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

• Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy • Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení • Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy

Oprávnené územie:

Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

05.03.2018

Dátum uzavretia

30.04.2018