Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Názov výzvy:

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

24 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 200 000 EUR / max. 1 000 000 EUR

Intezita podpory:

25-80%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie a kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

18.04.2018

Dátum uzavretia

neurčené