Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

Názov výzvy:

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

Kód výzvy:

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

1 727 730 EUR

Výška dotácie:

min. 3 000 EUR / max. 300 000 EUR

Intezita podpory:

22-38%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Štátna správa, Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

• vybudovanie rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbu budov/objektov plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.), • výstavbu objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia, • obstaranie nových strojov, technologických zariadení okrem recirkulačných systémov, prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

21.09.2018

Dátum uzavretia

neurčené