Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Názov výzvy:

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

35 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 100 000 EUR / max. 3 000 000 EUR

Intezita podpory:

25-50%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia, Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia, Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

20.12.2018

Dátum uzavretia

neurčené