Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Názov výzvy:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC451-2019-50

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 EUR

Výška dotácie:

max. 6 000 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

29.03.2019

Dátum uzavretia

neurčené