Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Názov výzvy:

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Kód výzvy:

OPKZP-PO3-SC311-2017-25

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

20 000 000 EUR

Výška dotácie:

max. 20 000 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

predfinancovanie, refundácia, zálohové platby len v prípade štátnych rozpočtových organizácií

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia, Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému, Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania, Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

14.07.2017

Dátum uzavretia

neurčené