Klientská zóna

Octigon sa Vám predstavuje

Spoločnosť Octigon poskytuje kvalifikované konzultačné služby a rozsiahle know-how v oblasti grantového poradenstva pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a v oblasti verejného obstarávania obstarávateľom i uchádzačom vo verejnom obstarávaní. O kvalite poskytovaných služieb vypovedá množstvo úspešných projektov v rôznych segmentoch súkromného aj verejného sektora. Viac informácií nájdete v sekciách Referencie  a Služby.

 

 

Kontakt

Sídlo a poštová adresa spoločnosti:
Octigon, a.s.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Zobraziť na mape

Adresa prevádzky spoločnosti:
Octigon, a.s.
Mlynské Nivy 49
Apollo Business Center II, blok H
821 09 Bratislava
Zobraziť na mape

Tel: 02/ 4464 5384, 5
Fax: 02/ 4464 5386
e-mail: info@octigon.sk

Novinky

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno, n. o.
Predchádzanie zdravotným rizikám z ochorení skupiny 5 v NsP Sv. Jakuba n. o., Bardejov, formou komplexného zabezpečenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a formou vybudovania ďalších troch ambulancií zameraných na iné rizikové ochorenia

archív noviniek

Sídlo a poštová adresa:
Octigon, a.s.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Adresa prevádzky:
Octigon, a.s.
Mlynské Nivy 49
Apollo Business Center II / H
821 09 Bratislava
Tel: 02/ 4464 5384, 5
Fax: 02/ 4464 5386
e-mail: info@octigon.sk
Copyright © 2010 Octigon.
Created by Soyamedia