Malé zlepšenia eGov služieb

Názov výzvy:

Malé zlepšenia eGov služieb

Kód výzvy:

OPII-2019/7/5-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

28 117 675 EUR

Výška dotácie:

min. 200 000 EUR / max. 5 000 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, refundácia a kombinácie predfinancovania a refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa

Oprávnené aktivity:

Analýza a dizajn, Nákup HW a krabicového softvéru, Implementácia, Testovanie, Nasadenie

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

18.07.2019

Dátum uzavretia

neurčené