Zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS

Názov výzvy:

Zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS

Kód výzvy:

OPII-2019/7/8-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 058 600 EUR

Výška dotácie:

min. 500 000 EUR / max. 5 000 000 EUR

Intezita podpory:

100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, refundácia a kombinácie predfinancovania a refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Štátna správa

Oprávnené aktivity:

Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

25.09.2019

Dátum uzavretia

neurčené