Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Názov výzvy:

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Kód výzvy:

OPII-2021/7/15-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 150 000 EUR / max. 500 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

systém predfinancovania, systém refundácie, kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor

Oprávnené aktivity:

1 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát 2 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu 3 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“ 4 Sprístupnenie údajov na analytické účely 5 Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov 6 Využitie získaných údajov v rámci integrácie na centrálnu platformu 7 Dátová legislatíva

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

09.07.2021

Dátum uzavretia

neurčené