Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Názov výzvy:

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 10 000 EUR / max. 150 000 EUR

Intezita podpory:

93-97%

Spôsob financovania:

zálohové platby a refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny (CS), Motivačné aktivity k samozamestnávaniu), Poradenstvo pred založením SZČ, Vzdelávanie osôb z CS, Vytváranie partnerstiev / sieťovania na podporu začatia podnikania mladých ľudí, Výmena informácií z dobrej praxe

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

13.12.2016

Dátum uzavretia

neurčené