Aktuality

17 fakúlt slovenských vysokých škôl, chce vychovávať expertov na eurofondy

27.03.2017

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v januári vyzval vysoké školy, aby inovovali svoje vzdelávacie programy a zamerali ich viac na informatizáciu a audit eurofondov. Zmeny vo vzdelávaní partnerských škôl budú financované z Vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-1.

Hlavným cieľom spolupráce Úradu podpredsedu vlády s vysokými školami je vytváranie nových, a najmä odborne vyškolených administratívnych kapacít na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, ako aj budovanie sietí, riešení sťažností či samotnej kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Vďaka voliteľným predmetom, ktoré budú z projektov technickej pomoci financované sa študenti môžu odborne a tematicky špecializovať na zmienené kľúčové oblasti práce s eurofondami.

Až 17 fakúlt slovenských vysokých škôl predložilo návrhy nových študijných programov ako aj projektové zámery. V rámci jednej žiadosti o partnerstvo mohli uviesť aj viac fakúlt alebo študijných programov. Školy by novinky mali zaviesť do vyučovacieho procesu už od septembra tohto roku.

Ktoré vysoké školy pripravili návrhy nových študijných programov? Tu je zoznam:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave – Národohospodárska fakulta;
  • Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach – Podnikovohospodárska fakulta;
  • Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta;
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta ekonomiky, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja;
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Ústav manažmentu, Fakulta elektrotechniky a informatiky;
  • Technická univerzita v Košiciach – Ekonomická fakulta;
  • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta sociálnych vied;
  • Univerzita Komenského – Právnická fakulta, Prírodovedecká fakulta;
  • Univerzita Konštantína v Nitre – Fakulta prírodných vied;
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Právnická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Ekonomická fakulta, Filozofická fakulta; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Právnická fakulta, Fakulta verejnej správy.

Zdroje/viac informácií:

http://www.zive.sk/clanok/123822/vieme-ktore-skoly-chcu-vychovavat-expertov-na-statne-it-a-eurofondy

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pellegrini-projekty-pre-vysoke-skoly/32132-clanok.html

http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/