Poradenstvo vo VO

Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania

V rámci tejto služby vám naši experti zabezpečia celý proces verejného obstarávania (VO). Čo všetko to zahŕňa? Výber vhodnej metódy VO, prípravu súťažných podkladov a oznámení v zmysle zákona, zdokumentovanie procesov, odborné konzultácie pri vyhodnocovaní ponúk, až po záverečný podpis zmluvy a zabezpečenie dodržania všetkých zákonných povinností.

Pokojne sa na nás obráťte, či už ste verejný obstarávateľ, obstarávateľ, alebo podnikateľ, ktorý získal financovanie pre svoj projekt z EÚ, štátneho rozpočtu, alebo iných grantových programov.

Konzultácie pri príprave ponuky 

Pre klientov zabezpečujeme aj pravidelný informačný servis o vyhlásených zákazkách, analýzy súťažných podkladov, komplexnú prípravu ponuky z formálneho hľadiska, komunikáciu s vyhlasovateľom zákazky a plnú podporu pri predkladaní ponúk cez elektronické systémy. Naši experti vám poskytnú súčinnosť a svoje know-how aj pri príprave dokumentov v rámci revíznych postupov (žiadosti o nápravu a námietky).

Máte záujem o zápis spoločnosti do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo o registráciu podniku v elektronickej platforme? Sme tu pre vás, radi pomôžeme aj s týmto procesom.