Príprava strategických dokumentov

Príprava strategických dokumentov

Medzi kľúčové služby našej spoločnosti patrí príprava širokého spektra strategických dokumentov. Mnohé z nich sú nevyhnutné pre úspešnú žiadosť o NFP pri rozsiahlych a odborne náročných projektoch.

Či už ide o štúdie uskutočniteľnosti, reštrukturalizačné programy pre zdravotnícke zariadenia, analýzy nákladov a prínosov, business plány, finančné analýzy, alebo finančné plány, náš tím expertov je tu, aby vám poskytol potrebnú podporu. Okrem toho pripravujeme aj analyticko-strategické dokumenty pre špecifické účely, ako sú napríklad rozvojové stratégie pre inštitúcie, regióny, alebo stratégie pre cestovný ruch. S nami máte istotu, že vaše projekty budú postavené na pevných a presvedčivých základoch.

Príprava štúdií a reformných zámerov pre veľké IT projekty

Octigon sa vďaka svojej práci na štúdiách uskutočniteľnosti a reformných zámeroch zaradil medzi uznávané autority v SR, najmä v oblasti podpory informatizácie spoločnosti. Dôveru nám prejavujú najvýznamnejšie orgány štátnej správy, ako Úrad vlády SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálna prokurátora SR, Národné lesnícke centrum a ďalšie, čo svedčí o našej schopnosti riešiť náročné projekty a prispievať k strategickému rozvoju krajiny.