Orientácia na výsledok Na výsledku nám záleží
Vzájomná dôvera Vzťahy s klientmi budujeme
na základe obojstrannej dôvery
Zameranie na klienta Naším cieľom je vytvoriť dlhodobé partnerstvá

1
EUR

Výška získaných finančných
prostriedkov
od roku 2008

1
klientov

Počet klientov
od roku 2008

1
projektov

Počet úspešných projektov
od roku 2008

Aktuality

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Novinky

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo koncom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami viazaných na vodný tok.

09.07.2024

Zobraziť článok
Triedený zber komunálnych odpadov 2024

Blog

Triedený zber komunálnych odpadov 2024

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo dňa 29.1.2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec.

30.01.2024

Zobraziť článok

Povedali o nás

František Szitási

starosta, obec Lehnice

"Firma Octigon a jej manažment (p. Takáčová a p. Olšová) dokázali zabezpečiť od kvalitne vypracovanej žiadosti o NFP až po celkovú realizáciu (ukončenie) projektu na vysokej a profesionálnej úrovni."

Ing. Ladislav Hodinka

predseda predstavenstva, boneheadz, a.s.

„Spoločnosť Octigon pre nás zabezpečila komplexné grantové poradenstvo od vypracovania projektu, obstarávanie až po jeho dotiahnutie do úspešného konca. Počas celého tohto obdobia sa o nás starali pridelení poradcovia, ktorí zabezpečovali formálne náležitosti komunikácie so štátnymi inštitúciami a boli vždy k dispozícii aj v prípade otázok a nejasností z našej strany."

JUDr.Tibor Rózsár

starosta, Obec Mostová

„Zamestnanci spoločnosti Octigon postupovali celý čas veľmi profesionálne, rýchlo, detailne a so spoluprácou sme veľmi spokojní. Nastavenú latku odporúčam udržiavať aj naďalej."

RNDr. Alfréd Zimmermann

konateľ spoločnosti, AXON PRO, spol. s r.o.

"Spolupráca so spoločnosťou Octigon, a.s. prebiehala počas trvania projektov úspešne a pozitívne. Ďakujeme veľmi pekne za ústretovosť a trpezlivosť pri realizovaní všetkých aktivít, s ktorými sme sa počas celého priebehu stretli. Taktiež za pravidelnú komunikáciu a pomoc, ktorá viedla k zdokonaleniu každého kroku a výsledku. Budeme sa tešiť aj na ďalšie projekty, poprípade spoluprácu s vami v blízkej budúcnosti."

Ján Spevár

konateľ, ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.

"Naša spoločnosť využila služby Octigonu na prípravu viacerých projektov, zabezpečenie verejného obstarávania aj ich implementáciu. Vždy sme boli nadmieru spokojní. Všetky činnosti boli realizované načas, v súlade so zákonmi a príručkami, pričom komunikácia bola vždy transparentná a jasná. Oceňujeme ich profesionalitu, dôkladnosť, bezchybnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi a schopnosť dodržať všetky stanovené termíny, čo výrazne prispelo k úspechu nášho projektu."