Vybrané referencie

Vybrané úspešne realizované projekty

Komplexné služby: príprava žiadosti o NFP - podpis zmluvy o NFP - realizácia projektu - externý manažment - následný monitoring

Modernizácia centra zobrazovacích metód Unikliniky kardinála Korca Prievidza

Modernizácia centra zobrazovacích metód Unikliniky kardinála Korca Prievidza

Prievidza

Prijímateľ:

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Výška NFP:

1 185 434 EUR

Termín realizácie:

09/2015 - 12/2015

Viac infomácií
Zariadenie interiérov pre národnú kultúrnu pamiatku zámocký hotel v Haliči

Zariadenie interiérov pre národnú kultúrnu pamiatku zámocký hotel v Haliči

Halič

Prijímateľ:

IMET, a.s.

Výška NFP:

590 525 EUR

Termín realizácie:

06/2015 - 12/2015

Viac infomácií
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly

Spišská Nová Ves

Prijímateľ:

Jochman, s.r.o.

Výška NFP:

83 529 EUR

Termín realizácie:

03/2015 - 08/2015

Viac infomácií
Eko - šport hotel Björnson

Eko - šport hotel Björnson

Jasná

Prijímateľ:

SLOV INN JASNÁ, s.r.o.

Výška NFP:

691 341 EUR

Termín realizácie:

01/2015 - 12/2015

Viac infomácií
Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla v spoločnosti BUKOZA ENERGO, a.s.

Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla v spoločnosti BUKOZA ENERGO, a.s.

Hencovce

Prijímateľ:

BUKOZA ENERGO, a.s.

Výška NFP:

2 434 842 EUR

Termín realizácie:

12/2014 - 11/2015

Viac infomácií
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74

Pezinok

Prijímateľ:

Mesto Pezinok

Výška NFP:

948 426 EUR

Termín realizácie:

10/2014 - 10/2015

Viac infomácií
Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských výrobkov

Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských výrobkov

Halič

Prijímateľ:

Pekáreň, s.r.o.

Výška NFP:

402 400 EUR

Termín realizácie:

04/2014 - 12/2014

Viac infomácií
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Prijímateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška NFP:

45 932 803 EUR

Termín realizácie:

11/2013 - 10/2015

Viac infomácií
Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice

Košice

Prijímateľ:

Detská fakultná nemocnica Košice

Výška NFP:

14 395 350 EUR

Termín realizácie:

02/2013 - 12/2015

Viac infomácií
Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie

Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie

Košice

Prijímateľ:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Výška NFP:

26 434 691 EUR

Termín realizácie:

02/2012 - 05/2014

Viac infomácií
Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč

Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč

Branč

Prijímateľ:

Obec Branč

Výška NFP:

948 081 EUR

Termín realizácie:

01/2011 - 06/2011

Viac infomácií
Business House Mikado

Business House Mikado

Nitra

Prijímateľ:

LL real invest, s.r.o.

Výška NFP:

3 382 516 EUR

Termín realizácie:

11/2009 - 12/2010

Viac infomácií