Implementácia projektov

Projektový a finančný manažment ako kľúč k úspechu

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je projektový a finančný manažment. Komplexné riadenie projektov zabezpečujú naši certifikovaní projektoví manažéri s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia investičných i neinvestičných projektov. Dohliadajú, aby všetky procesy počas implementácie projektu prebiehali v súlade s požiadavkami poskytovateľov grantu a minimalizujú tak riziko nevyplatenia či vrátenia získaného príspevku.

Realizácia projektov ušitých na mieru

Výhodou našich služieb je, že klientom poskytujeme poradenstvo od začiatku až do úspešného ukončenia projektu. Náš tím spoločne konzultuje všetky fázy projektového cyklu, vďaka čomu sa snažíme už pri príprave žiadosti o poskytnutie príspevku nastaviť aktivity tak, aby boli jednoducho obstarané a následne implementované. Vďaka predbežnej príprave a odborným znalostiam nás pri riadení projektu nič neprekvapí.

Súčinnosť po ukončení projektu

V Octigone chápeme, že projekt nekončí jeho finančným vyrovnaním. S našou pomocou získate komplexnú službu projektového a finančného riadenia, ktorá pokrýva aj publicitu projektov a monitoring v rámci obdobia udržateľnosti.