Aktuality

Štyri nové výzvy v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko

Novinky

Štyri nové výzvy v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko

V rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 boli vyhlásené štyri nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorých hlavných cieľom je podpora rozvoja a spolupráce subjektov v pohraničných regiónoch.

19.07.2023

Zobraziť článok
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Novinky

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 7.2.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

09.02.2023

Zobraziť článok
Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky

Novinky

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená výzva, ktorá podporí zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam, tvorbu ucelených tematických produktov propagujúcich spoločné územie a zavádzanie služieb podporujúcich využívanie potenciálu cezhraničného územia. Projekty je možné predkladať do 28. februára 2023.

30.01.2023

Zobraziť článok
Podpora dekarbonizácie priemyslu

Novinky

Podpora dekarbonizácie priemyslu

Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo koncom novembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na zvýšenie dekarbonizácie priemyslu.

06.12.2022

Zobraziť článok
Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Novinky

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenie ich prevádzky. Zároveň je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov.

25.11.2022

Zobraziť článok
Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

Novinky

Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Jej cieľom je poskytnúť podnikom podporu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu a/alebo procesu.

02.11.2022

Zobraziť článok