Aktuality

Lepšie využívanie údajov

Novinky

Lepšie využívanie údajov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu lepšieho využívania údajov.

19.06.2024

Zobraziť článok
Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 29.4.2024 vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií.

09.05.2024

Zobraziť článok
Rozvoj regionálneho školstva

Novinky

Rozvoj regionálneho školstva

Dňa 30.4.2024 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaných územných investícií, ktorej cieľom je rozvoj regionálneho školstva.

06.05.2024

Zobraziť článok
Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

Novinky

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Programu Slovensko dve výzvy zamerané na podporu dopytovo - orientovaných projektov, ktorých cieľom bude zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“).

10.04.2024

Zobraziť článok
Triedený zber komunálnych odpadov 2024

Blog

Triedený zber komunálnych odpadov 2024

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo dňa 29.1.2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec.

30.01.2024

Zobraziť článok
Podpora zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie

Novinky

Podpora zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo koncom novembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL.

09.01.2024

Zobraziť článok