Aktuality

Aké kompetencie preberie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR?

08.06.2020

Od 1. júla 2020 vznikne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré preberie všetky kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a od 1. októbra 2020 aj mnohé iné kompetencie z ďalších orgánov.

Presun kompetencií má za cieľ optimalizovať riadenie eurofondov a zabezpečiť dodržiavanie a posilnenie princípov transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti. Pod jednu strechu prejdú napríklad úlohy:

  • riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pre IROP 2014 – 2020,
  • riadiaceho orgánu Programu spolupráce Interreg,
  • riadiaceho orgánu Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013,
  • riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pre OP Technická pomoc 2007 – 2013 a OP Technická pomoc 2014 – 2020,
  • riadenie iných finančných mechanizmov (napr. Finančný mechanizmus EHP (tzv. „Nórske fondy“), Švajčiarsky finančný mechanizmus, Dunajský nadnárodný program a Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa).

Zdroj:

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/urad/pod-nove-ministerstvo-prejde-cely-regionalny-rozvoj-i-cast-agendy-z-rezortu-financii-a-uradu-vlady/