Aktuality

ALL STAR SCHOOL

11.03.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporuje Projekt školského športu, v rámci ktorého odštartovala druhá fáza celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy s názvom „ALL STAR SCHOOL". Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, súťažia o výstavbu street workoutového ihriska.

Úlohou súťažných tímov bolo prostredníctvom videa predstaviť športový život na škole a presvedčiť hlasujúcich, že práve ich škola najviac žije pohybom a športom.

Súťaž ALL STAR SCHOOL prináša Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež MÔŽEBYŤ2 . Projekt MÔŽEBYŤ.SK je v súlade so strategickými cieľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti športu a pohybových aktivít mládeže. V termíne od 25.1. 2019 do 30.4. 2019 prebieha bezplatné online hlasovanie na webstránke projektu.

 

Zdroje:

http://www.skolskysport.sk/stranka/all-star-school/