Aktuality

Bude EMA na Slovensku?

09.08.2017

Slovenská republika predložila dňa 28. júla 2017, ako jeden z potenciálnych kandidátov, ponuku na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorej aktuálne sídlo sa nachádza v Londýne. Na jej príprave sa podieľal aj Octigon.

Európska lieková agentúra predstavuje jeden z vplyvnejších decentralizovaných orgánov Európskej únie, ktorej úlohou je schvaľovanie nových liekov, výkon dohľadu nad ich bezpečnosťou a podpora inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. Jej presídlenie na územie Slovenskej republiky by malo veľký význam najmä z pohľadu posilnenia sektoru zdravotníctva, a to vytvorením nových pracovných príležitostí či posilnenia kontaktov a spolupráce so zahraničím.

O finálnom sídle Európskej liekovej agentúry má byť rozhodnuté do konca novembra 2017.

Viac informácií nájdete tu:

http://www.sk4ema.sk/candidacy.html

Zdroje:

http://www.health.gov.sk/Clanok?slovensko-predlozilo-ponuku-na-presidlenie-europskej-liekovej-agentury