Aktuality

Bude proces získavania eurofondov jednoduchší?

12.05.2020

V posledných dňoch upozorňovala vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová viackrát na stav eurofondov. Procesy čerpania sú podľa nej zbytočne administratívne a časovo náročné, preto bola vypracovaná novela zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, o ktorej osude rozhodne parlament.

Podľa odhadov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu trvá proces získania eurofondov od podania žiadosti do momentu, kedy sa peniaze dostanú k žiadateľovi, až 680 dní. Prvým krokom k zjednodušeniu procesov je práve novela, ktorá zavádza viaceré novinky.

Medzi najdôležitejšie body novely patrí napríklad:

  • zjednodušené vyhlasovanie výziev,
  • zjednodušená úprava výziev,
  • zjednodušené poskytovanie príspevkov na kurzarbeit,
  • zjednodušená administrácia zmluvy o NFP.

Okrem flexibility pre riadiace a sprostredkovateľské orgány, ktoré budú môcť absolvovať oficiálne zasadnutia formou video hovorov, počíta novela aj s odpúšťaním lehôt žiadateľom, ktorí zmeškali lehoty v dôsledku pandémie.

Zdroj:

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/eurofondy-su-v-katastrofalnom-stave-v-case-krizy-opravujeme-chyby-po-predchadzajucej-vlade/