Aktuality

Čaká nás Európsky rok kultúrneho dedičstva

09.05.2017

Zástupcovia Európskeho parlamentu schválili rok 2018 ako Európsky rok kultúrneho dedičstva a na projekty s cieľom ochrany a propagácie jednotlivých pamiatok európskeho kultúrneho dedičstva vyčlenili 8 miliónov EUR.

Návrh vyhlásiť rok 2018 za rok európskeho kultúrneho dedičstva, minulý rok intenzívne presadzovalo aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Politickú dohodu s europarlamentom nakoniec presadilo až maltské predsedníctvo.

Hlavnými cieľmi Európskeho roku kultúrneho dedičstva sú:

  • podpora kultúrnej rozmanitosti, medzikultúrneho dialógu a sociálnej súdržnosti,
  • zdôraznenie ekonomického prínosu kultúrneho dedičstva k odvetviu kultúry a ku kreatívnemu priemyslu vrátane malých a stredných podnikov, ako aj k miestnemu a regionálnemu rozvoju,
  • zdôraznenie úlohy, ktorú kultúrne dedičstvo zohráva vo vonkajších vzťahoch EÚ vrátane predchádzania konfliktom, zmierenia po konfliktoch a obnovy zničeného kultúrneho dedičstva.

V odvetví európskeho kultúrneho dedičstva je priamo zamestnaných vyše 300.000 ľudí a 7,8 milióna európskych pracovných miest je nepriamo spojených so zachovávaním a propagovaním kultúrneho dedičstva cez oblasti cestovného ruchu, stavebných prác a doplnkových služieb ako doprava, tlmočnícky servis, údržba a zaisťovanie bezpečnosti a ochrany.

Tím Octigonu má možnosť spolupracovať s partnermi, ktorí sú úspešní najmä v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva. Očakávame preto, že toto opatrenie prinesie ďalšie príležitosti na podporu najmä malých a stredných podnikov a mikropodnikov podnikakúcich v oblasti IT a kreatívnom priemysle. Situáciu budeme pre vás monitorovať.