Aktuality

Dotácie na nákup elektromobilov

20.11.2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov, o ktorú bude možné požiadať od 17. decembra 2019. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH.

Na predmetné žiadosti je vyčlenených 5 000 000 Eur a príspevok bude možné získať vo výške:

  • 8 000 Eur na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom,
  • 5 000 Eur na nákup plug-in hybridného vozidla.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • fyzické osoby,
  • podnikatelia,
  • verejná správa.

Všetky podmienky výzvy vrátane registračného systému sú uverejnené na stránke https://www.chcemelektromobil.sk/.