Aktuality

EIC Accelerator ako náhrada SME Instrument (II fáza)

08.07.2019

Európska komisia spustila začiatkom júna výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, ktorá má podporiť najmä malé a stredné podniky vyvíjajúce prelomové produkty s cieľom uviesť ich na medzinárodný trh.

Alokácia EIC Accelerator na roky 2019 – 2020 je až 2 mld. Eur. Príspevok je možné získať buď vo forme grantu, čo v minulosti predstavoval SME Instrument a jeho fáza 2, alebo vo forme zmiešaného financovania (blended finance) grantu a ekvitného financovania.

Oprávnenými žiadateľmi sú inovatívne malé a stredné podniky, ktoré majú jasné ambície a potenciál presadiť sa na globálnom trhu.

Termíny na predkladanie projektov:

  • 9. október 2019,
  • 8. január 2020,
  • 8. marec 2020,
  • 19. máj 2020,
  • 7. október 2020.

Do pilotného programu EIC Accelerator sa môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí podali projekt do schémy SME Instrument. V takomto prípade bude potrebné pripraviť návrh podľa nových formulárov EIC Accelerator.

 

Zdroj:

https://innonews.blog/2019/06/11/granty-pre-inovativne-firmy-sme-instrument-faza-2-su-od-juna-nahradene-novou-schemou-eic-accelerator-ponukaju-financovanie-az-do-175-mil-eur/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-eic-smeinst-18-20_en.pdf