Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností

07.11.2018

V dňoch od 5. novembra do 9. novembra 2018 sa opäť koná Európsky týždeň odborných zručností organizovaný Európskou komisiou, ktorého hlavné aktivity sa tentokrát presunú do Viedne.

Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je najmä podpora a zdôraznenie významu odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov ako cesty ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia. V priebehu posledných mesiacov roku 2018 tak budú rôzne inštitúcie a organizácie organizovať podujatia, ktoré mladým ľuďom, rodičom i verejnosti priblížia rôzne aspekty odborného vzdelávania.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pripravili sériu podujatí, ktoré v kontexte Európskeho týždňa podporujú dôležitosť odborných zručností pre modernú spoločnosť.

Viac o programe týždňa odborných zručností sa dozviete TU.