Aktuality

Galéria realizátorov je otvorená aj pre juniorov!

07.12.2021

Od 25. novembra 2021 majú podnikatelia, ktorí pôsobia na trhu menej ako jeden rok, možnosť registrovať sa do Galérie realizátorov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Vďaka tejto registrácii budú mať možnosť ponúkať svoje služby prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Ide o príspevky poskytované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Galérií realizátorovsi podnikatelia využívajúci kreatívne vouchre vyhľadávajú svojich budúcich dodávateľov kreatívnych prác a služieb. Neváhajte a vytvorte si svoj profil s portfóliom. Získajte príležitosť pracovať na zaujímavých projektoch z celého Slovenska.

Pre koho je Geléria určená?

Realizátorom sa môže stač podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a/alebo vytvára diela v jednom alebo vo viacerých, projektom podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu:

  • architektúra,
  • dizajn,
  • reklama a marketing,
  • IKT – počítačové programovanie.

Podmienky registrácie:

  • vyplnenie Žiadosti o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do zoznamu oprávnených realizátorov
  • podpis Zmluvy o spolupráci

Registráciu je možné vykonať kedykoľvek počas trvania projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Galériu realizátorov bude SIEA priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Všetky informácie nájdete TU.