Aktuality

Gesto pre mesto

25.07.2019

Raiffeisen banka a jej program Gesto pre mesto finančne podporí každý štvrťrok subjekty, ktoré sa zapoja do vyhlásenej súťaže, a získajú najväčší počet hlasov v hlasovaní. Projekty je možné podať vyplnením jednoduchého online formulára na webstránke programu.

Témy projektov pre jednotlivé štvrťroky sú:

Šport

júl 2019 – september 2019

Kultúra

október 2019 – december 2019

Prírodné a sociálne prostredie

január 2020 – marec 2020

Vzdelávanie

apríl 2020 – jún 2020

 

V rámci aktuálnej témy momentálne prebieha prihlasovanie projektov. Raiffeisen banka v tomto štvrťroku podporí:

  • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú;
  • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca;
  • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže;
  • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite;
  • nákup materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

Zdroj a všetko o programe:

https://www.gestopremesto.sk/