Aktuality

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

01.07.2019

Do 30. septembra 2019 je možné podať žiadosť o udelenie grantu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity až do výšky 1 500 Eur.

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity podporuje:

  • voľnočasové aktivity detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu;
  • výkonnostný šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže;
  • sociálne aktivity prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

 

Zdroj a všetky podrobnosti:

https://www.bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-volny-cas-sport-a-socialne-aktivity

https://esluzby.bratislava.sk/page/grantovy-program-pre-volny-cas-sport-a-socialne-aktivity

https://esluzby.bratislava.sk/Upload/files/Tlaciva/Granty/tlacivo_ziadost%20o%20grantVC_OSSaM.pdf